PRESS RELEASE

After 15 years of intense collaboration within their office 24H-architecure, Maartje Lammers and Boris Zeisser decided to each continue with their own office. 24H has been responsible for various special projects like the Dragspelhuset in Sweden, the Soneva Kiri Resort in Thailand, housing Hart van Hatert, Nijmegen, Marecollege in Leiden and recently the Environmental Center in Assen, all in the Netherlands.

Boris Zeisser will continue his architectural work within his new office Natrufied-architecture, a fusion of the words Nature and Petrified. These words reflect the ambition to make a petrified interpretation of Nature into architecture. Based on natural shapes and materials, Boris would like to work on sustainable designs like the projects he works on at the moment; Campus Markhenhage in Breda, office building for Unie van Waterschappen in Den Haag, Suarga eco resort on Bali and a private villa in Bergen NH.
For more information look at natrufied.com.

For more information contact Boris Zeisser  T: +31 612964395

Maartje Lammers will continue her architectural work within EARTHbound coaching & architecture. For Maartje architecture requires a careful embedding in its context, cultural & topographical, which is expressed in the name of her new office. Part of her future will be coaching young architects and designers in their professional development. From within an existing network of known partners she will continue working with love & passion on new and existing challenges, such as Houttuyn River Resort in Surinam, Watertower Domburg and domain Oude Gracht in Kapellen.
Coming soon: EARTHbound.nl.

For more information contact Maartje Lammers  T:+31 612961722

PERSBERICHT

Na 15 jaar intensieve samenwerking binnen hun architectenburo 24H-architecture, hebben Maartje Lammers en Boris Zeisser besloten, ieder met een eigen buro verder te gaan. 24H is verantwoordelijk geweest voor bijzondere projecten in binnen en buitenland zoals het Dragspelhuset in Zweden, Soneva Kiri Resort in Thailand, woongebouw Hart van Hatert in Nijmegen, Marecollege in Leiden en recent het Duurzaamheids Centrum Assen.

Boris Zeisser zet zijn werkzaamheden voort binnen zijn nieuwe buro Natrufied-architecture, een samensmelting van de woorden Nature en Petrified die de basis zijn voor de ambitie van het buro zijn om van versteende natuur, architectuur te maken. Op basis van natuurlijke vormen en materialen wil Boris nationale en internationale duurzame projecten blijven doen zoals de projecten waar hij nu aan werkt, onder meer Campus Markenhage in Breda, Kantoor gebouw voor Unie van Waterschappen in Den Haag, Suarga eco resort op Bali en een privé villa in Bergen NH.
Voor meer informatie zie natrufied.com.

Voor meer informatie contact Boris Zeisser  T: +31 612964395

Maartje Lammers zet haar buro voort in EARTHbound coaching & architecture. Voor haar vereist architectuur een zorgvuldige inbedding in cultuur en topografie, wat tot uitdrukking komt in de naamgeving van haar nieuw buro. Als onderdeel van de toekomst zal het coachen van jonge architecten en ontwerpers onderdeel uit gaan maken van haar bezigheden. Vanuit een reeds bestaand netwerk wordt met liefde en passie verder gewerkt aan nieuwe en bestaande uitdagingen, zoals het Houttuyn resort in Suriname, de Watertoren in Domburg en domein Oude Gracht in Kapellen.
Coming soon: EARTHbound.nl.

Voor meer informatie contact Maartje Lammers  T:+31 612961722